Jego imię znaczy „Bóg z tobą”!

14 lutego 2018

Bardzo lubię piosenkę zespołu Hillsong "What a Beautiful Name"  

To wspaniałe przypomnienie tego co Jego imię, imię Jezusa znaczy dla tych z nas, którzy przyjęliśmy Go jako swojego Pana. Dzisiaj chciałbym cię zachęcić do odkrywania w Biblii wielu innych imion Boga.  

Jego imię to El-Shaddai, Bóg Wszechmocny Księga Rodzaju 17,1
Przez to imię Bóg objawia się jako Ten, który ma wszelką moc na niebie i na ziemi!  

Jego imię to YHWH Rapha, Pan Który Leczy lub "Pan, który cię uzdrawia". Księga Wyjścia 15,25-26
Boże uzdrowienie obejmuje różne sfery- duszy i ciała.  

Jego imię to YHWH Nissi, Pan Moim Sztandarem Księga Wyjścia 17,8-15
Pan przedstawia tu siebie jako Boga dostojnego, pełnego mocy, odwagi i zaangażowania.  

Jego imię to YHWH Rohi, Pan jest Moim Pasterzem Psalm 23,1
Pan przedstawia się jako pasterz bliski swoim owieczkom, znający każdą po imieniu i troszczący się o każdą bardzo indywidualnie.  

Jego imię to YHWH Shammah, Pan jest Tam Ezechiel 48,35
To imię podkreśla wszechobecność Boga. Bóg jest obecny, zawsze i wszędzie. Nic i nikt nie może uciec od Jego obecności. Nawet jak uciekniemy daleko od Niego, On tam jest!  

Jego imię to YHWH Osenu, Pan naszym Stwórcą Psalm 95,6
To Boże imię potwierdza, że źródło wszelkiego życia jest w Nim. On stworzył wszystko i to On daje życie.  

Jego imię to El-Chayim, Bóg Żyjący Jozue 3,10
Bóg przedstawia się jako Ten, który żyje od wieków na wieki. Jest Bogiem, który działa praktycznie, w każdej sytuacji codziennego życia. On nie jest teoretycznym Bogiem, ale Bogiem życia!  

Jego imię to Emmanuel, Bóg z nami Mateusz 1,23
To jest oczywiście imię Boga, który stał się człowiekiem, wcielonym w Jezusie Chrystusie. Bóg nie jest jakimś odległym Bogiem. On jest bliski nam ponieważ żył jak człowiek!  

Jego imię to Yeshua, Jezus, Pan jest Zbawieniem Mateusz 1,21
To jest imię ponad wszystkie imiona, jedyne imię, przez które człowiek może być zbawiony. To imię reprezentuje ostatnie imię Boga w biblijnym objawieniu. Wyraża początek i koniec wszystkiego. Przyjście Chrystusa stanowi punkt kulminacyjny planu zbawienia dla ludzkości.  

Zakończę jedną z obietnic Jezusa: "I o cokolwiek poprosilibyście w moim imieniu, tego dokonam, aby Ojciec był uwielbiony w Synu." Jan 14,13  

Dzisiaj możesz Go poprosić o cokolwiek czego potrzebujesz w oparciu o Jego wspaniałe imię!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...