Jego miłość skupiona jest na tobie

4 października 2020

Miałeś kiedyś wrażenie jakbyś znikał w tłumie? Jakbyś był niewidzialny, przezroczysty i zastanawiał się, czy komuś w ogóle na tobie zależy? Może mówiłeś do siebie: „Jestem tylko numerem”, „Jestem niezauważalnym elementem tłumu”, „Nikt mnie nie dostrzega, nawet Bóg”...
Nie daj się zwieść! To są kłamstwa, jakich diabeł używa, byś zaczął wątpić w Bożą miłość.
Chciałbym ci przypomnieć zdumiewający werset biblijny: „(...) wezwałem cię po imieniu i nadałem ci zaszczytny tytuł, chociaż Mnie nie znałeś” (Księga Izajasza 45,4) .

Faktem jest, że nie tylko jesteś ważny dla Boga, ale On zna cię po imieniu i nie spuszcza z ciebie oczu. On wie o tobie wszystko.
- On przygląda się twoim dziełom i czynom (Psalm 33,13-15) .
- On policzył twoje włosy na głowie (Ewangelia Mateusza 10,30) .
- On zna twoje słowa, zanim je wypowiesz (Psalm 139,4) .
- On dostrzega twoje potrzeby, zanim o nich powiesz (Ewangelia Mateusza 6,8) .
- On wie, kiedy wstajesz i kiedy się kładziesz (Psalm 139,2) .

Nie jesteś nikim ani nie jesteś numerem. Bóg kocha cię tak samo mocno jak dobrze cię zna. Mówią o tym słowa pieśni w wykonaniu Tauren Wells:
Bóg czuwa nad tobą w dzień i w noc. Wyobraź sobie, że Jego pełne miłości spojrzenie skierowane jest na ciebie w największym możliwym zbliżeniu! Jest bezkonkurencyjne nawet w porównaniu z najbardziej profesjonalnymi kamerami na rynku.

Chciałbyś Mu za to razem ze mną podziękować? „Mój Panie, dziękuję Ci, że uświadomiłeś mi dzisiaj jak wielka, bogata jest Twoja miłość. Chcę pamiętać każdego dnia, że umarłeś za mnie na krzyżu i że znasz mnie doskonale. To dodaje mi tak wiele otuchy i pociechy. Panie, ufam Ci. Błogosławię Cię, Ojcze, w imieniu Jezusa, amen”.
Gdziekolwiek jesteś, wiedz, że Bóg nigdy nie spuszcza z ciebie oczu!
Życzę ci wspaniałego dnia w Jego miłości.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...