Jego Słowo jest źródłem radości

31 października 2020

Być może czasem zadajemy sobie pytanie, czy bycie radosnym cały czas jest w ogóle możliwe. Albo czy Bóg chce, byśmy byli szczęśliwi...  Tak i jeszcze raz tak! Jeśli Biblia mówi: „(...) radujcie się zawsze” (1 List do Tesaloniczan 5,16), to dlatego, że to jest możliwe i jest to Bożym pragnieniem dla ciebie.

Bóg w Starym i Nowym Testamencie zostawił nam cenne wskazówki, jak możemy być prawdziwie szczęśliwi. Całe Jego Słowo jest prawdziwym źródłem radości.  Zajrzyjmy dzisiaj do dwóch fragmentów: „O, jak szczęśliwy jest ten, kto nie kieruje się radą bezbożnych, nie przesiąkł podłością grzeszników, nie zajął miejsca w gronie szyderców, a jego rozkosz to Prawo Pana – nad nim rozmyśla za dnia oraz nocą” (Psalm 1,1-2).  Czytamy, że psalmista znalazł rozkosz w prawie Pana. Inaczej mówiąc, dobrze robi to jego duszy, daje mu radość i poczucie spełnienia.  Jezus powiedział również: „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni” (Ewangelia Mateusza 5,3-4). Czy wiesz, że zarówno hebrajskie słowo esher jak i greckie makarios tłumaczone jako „błogosławiony” oznaczają również „szczęśliwy”? Tak, Bóg pragnie, byś był szczęśliwy, nie tylko tu, na ziemi, ale także w wieczności!

- Chodzenie Bożymi drogami przynosi zadowolenie.
- Medytowanie nad Bożym Słowem jest źródłem radości.
- Stosowanie błogosławieństw w swoim życiu otwiera drogę dla radości.

Właściwie wszystko, co Bóg czyni i mówi przez swoje Słowo, ma na celu twoje szczęście, prawdziwe szczęście. A ono stanie się potężnym świadectwem dla wszystkich wokoło. Zauważą, że promieniejesz pomimo okoliczności, poruszy to ich i sprawi, że zaczną się zastanawiać: „Ten człowiek ma coś, czego ja nie mam... Co to może być?”. To działające Boże Słowo w twoim życiu! Kiedy żyjesz zgodnie z tym, co mówi Jego Słowo, rozkoszujesz się nim, jak robił to psalmista, będziesz jaśniał Jego światłem i radością. Będziesz rozlewał Jego pokój. A to jest potężne świadectwo! Twoje życie mówi o Bożych cudownych dziełach. Szczęście to życie z Nim na co dzień. Szczęście to wchodzenie w Jego ślady. Bądź szczęśliwy, i pozwól, by to emanowało z ciebie na innych!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...