Jego Słowo jest źródłem życia

24 stycznia 2018

"Posłuchaj synu, przyjmij moje słowa, a pomnożą się lata twego życia."
Przypowieści Salomona 4,10  

Słowo Boga jest źródłem równowagi w życiu, zdrowia i rozwoju. To rzeka, która nigdy nie wysycha, duchowe pożywienie dające siły twojej duszy w codziennym życiu z Bogiem. Jest jednocześnie słodkie i pełne mocy. Uwalnia, uzdrawia i żywi.  

Jest skarbem twojej duszy, potężną bronią, której możesz użyć w każdej chwili by...
Przypomnieć sobie o Bożej miłości
Otrzymać Jego pocieszenie
Ogłaszać Jego wierność
Poznawać Jego wolę
Podtrzymać cie, dodać siły twojej duszy  

Przyjacielu, zachęcam cię byś wyznawał i rozmyślał nad Jego Słowem każdego dnia; to klucz do życia wypełnionego Jego obecnością i pokojem. To twoje dziedzictwo, dar Stwórcy dla ciebie.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...