Jego wzrok spoczywa na tobie!

17 listopada 2019

Jeden z czytelników „Cudów Każdego Dnia” tak napisał: „Odczuwam pustkę, duchową posuchę. Cierpię z powodu swoich wątpliwości i ignorancji. Dawne zranienia spowodowały, że przez całe lata żyłem w nieposłuszeństwie. Teraz ponoszę konsekwencje”.  

Bardzo dobrze rozumiem jego frustrację i poczucie winy. Każdy chrześcijanin przechodzi przez taki etap, jednak na szczęście, w życiu nic nie jest ustalone raz na zawsze. Bóg pozostaje ten sam, pomimo zmieniających się okoliczności. Jego wzrok przebiega po całej ziemi i spoczywa na... tobie. (zobacz 2 Księga Kronik 16,9)  

Bóg widzi przez co przechodzisz... smutek, niesprawiedliwość, samotność, może zdradę. On widzi również kiedy jesteś szczęśliwy, radosny, kiedy odnosisz zwycięstwa, czy otrzymujesz odpowiedzi na swoje modlitwy... Dzisiaj On zachęca cię, byś patrzył na Niego, nie na okoliczności: W Psalmie 34, wierszach 6-7, czytamy: „Spójrzcie na Niego, a zajaśniejecie i wasze twarze nie okryją się wstydem. Ten biedak wołał i Pan go wysłuchał, i wybawił od wszystkich jego trosk”.  

Tak, kiedy modlisz się w bezsilności, Bóg słucha i wybawia cię od wszystkich twoich trosk. Wszystkich, nie tylko z jednej. Wszystkich, nie tylko z kilku! To oznacza całkowite, pełne zwycięstwo, a dla twojego wroga, wielką porażkę.  

Każdym razem, gdy czujesz się przybity, pamiętaj o tym, jak ważny jesteś dla Boga:
- urodziłeś się, bo On tak postanowił,
- jesteś Jego dzieckiem,
- zostałeś stworzony dla Jego chwały, ukształtowany do walki,
- jesteś przez Niego ukochany,
- zostałeś okryty Jego łaską, otoczony Jego chwałą,
- jesteś cenny w Jego oczach,
- jesteś współdziedzicem z Chrystusem!  

Nie musisz już płakać... otrzyj swoje łzy. Jesteś na drodze do zwycięstwa! Nie jesteś sam - Bóg jest z tobą, aż do końca wieków. (Ewangelia Mateusza 28,20)  

Życzę ci wspaniałego dnia z Tym, który idzie z tobą każdego dnia!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...