Jemu możesz oddać wszystko!

14 października 2021

Jest taka historia w Biblii, która szczególnie mnie inspiruje: kiedy Abraham w akcie posłuszeństwa oferował Bogu swojego syna, Izaaka. Cóż za sprawdzian... i jaki krok wiary!
„Dzięki wierze Abraham, poddawany próbie, przyniósł na ofiarę Izaaka. Ofiarował jedynego – on, który otrzymał obietnicę i do którego powiedziano: 'Twoim potomstwem będzie nazywane potomstwo Izaaka'. Liczył on na to, że Bóg ma moc wskrzeszać nawet umarłych, i też z umarłych, mówiąc obrazowo, odzyskał swego syna”. (Hebrajczyków 11,17-19)

Doświadczyłeś kiedykolwiek czegoś podobnego? Czy Bóg poprosił cię, byś oddał Mu coś, co było ci drogie?
Dla Abrahama to było o tyle trudniejsze, że Izaak był jego jedynym synem, ciałem z ciała, dzieckiem obietnicy... Ale Abraham ufał Bogu i miał rację, ponieważ w ostatniej chwili Bóg podsunął mu inną ofiarę! To jest też piękny obraz Boga, ofiarującego Swojego jedynego Syna, Jezusa Chrystusa.
Bogu możesz z pełnym zaufaniem oddać wszystko: swoje najgłębsze pragnienia, konkretną pracę, tęsknotę, by w końcu wziąć ślub... Bóg jest tym, który zaspakaja potrzeby! On chce zobaczyć twoją miłość do Niego i twoje zaufanie do Niego, podobnie jak to uczynił z Abrahamem.

Zaufaj Mu,... Bóg w pełni zatroszczy się o wszystko, cokolwiek Jemu oddałeś z miłością.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...