Jeśli sól zwietrzeje, czymże ją przyprawicie?

12 października 2020

„Sól to dobra rzecz, ale jeśli sól zwietrzeje, czymże ją przyprawicie? Miejcie sól w samych sobie...” (Ewangelia Marka 9,50) . Jezus jest prawdziwą solą świata. Ponieważ On jest, to i my również. Czy sól może stracić swoją moc? Zwykle nie, jeśli jest prawdziwą solą, ale w czasach Jezusa nie było niczym niezwykłym, że sól była zanieczyszczona innymi domieszkami.
Sól musi być czysta, autentyczna. I takim jesteś. Jesteś czysty dzięki Słowu, które Jezus do ciebie powiedział (zobacz: Ewangelia Jana 15,3) .

Sól była często środkiem płatniczym. W rzeczywistości słowo „płaca” pochodzi od łacińskiego słowa „sal” – sól. „Gdyż zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie, naszym Panu” (List do Rzymian 6,23) . To życie pełne smaku, które chce dać nam Jezus. Spełnione życie, które ma dobry wpływ na życie innych.
Sól ma wiele cech, które Jezus chciałby i w nas znaleźć.
- Nadaje smak – dodana do potrawy wzmacnia jego smak. Jesteśmy powołani, by przywracać smak w życiu tych, którzy go stracili.
- Wzmaga pragnienie. Błogosławieni są ci, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, powiedział Jezus. Jezus posolił nasze życie, sprawiając, że pragniemy Boga. Ponieważ pragniemy Boga, wywołujemy również to pragnienie w innych.
- Sól konserwuje produkty, chroniąc je przed zepsuciem. „Mieć sól” oznacza wytrwać w posłuszeństwie Bożemu Słowu i odrzuceniu wszelkich przejawów zanieczyszczenia czy zepsucia.
- Sól oczyszcza, podobnie jak antyseptyk. Środek wybielający jest wytwarzany z soli. Nasze zasolenie może być mierzone pragnieniem uwielbiania Boga. Biblia nazywa to uświęceniem, bez którego nikt nie ujrzy Pana.

Wyrażenie „zwietrzeć” można przetłumaczyć jako „stać się głupim”. Jezus chciał przez to powiedzieć, że byłoby głupotą być wierzącym, ale nie być uczniem. Byłoby głupotą mówić, że jest się chrześcijaninem, ale nie dźwigać swojego krzyża. Głupotą byłoby twierdzenie, że naśladujesz Jezusa, nie zapierając się siebie. Żyć bez smaku to przechwalać się swoją mądrością, podczas gdy jest się głupim.

Jeśli masz wrażenie jakbyś utracił smak, pamiętaj, że Jezus go nie utracił. Przez kontakt z Nim, w Jego obecności, zostaniesz odnowiony i odrodzony. Podobnie jak Dawid, możesz prosić: „Czyste serce stwórz we mnie, o, Boże, prawość ducha odnów w moim wnętrzu” (Psalm 51,12) . W Starym Testamencie prawo wymagało, by ofiarom ze zwierząt towarzyszyła sól. W Nowym Testamencie, żyjąc pod łaską, to naszemu życiu musi towarzyszyć sól. Wy jesteście solą ziemi.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...