Jest więcej!

12 września 2019

Pamiętaj, że jest więcej! Jak powiedziałby mój przyjaciel, Luc Dumont – jest coś jeszcze! Wierzysz w to? Wierzysz w to, że zasoby – zaopatrzenie, szczęście i plany dla twojego życia – jeszcze się nie wyczerpały? Jest więcej! Jest jeszcze coś!  

„Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane”. (Ew. Mateusza 6,33)  

W innych przekładach Biblii mowa o „dodaniu ponad”, „dodaniu w obfitości”. Innymi słowy… więcej. Krzyż jest Bożym znakiem „+”. Jezus zgodził się stracić wszystko, byśmy mogli otrzymać więcej: więcej pokoju, więcej radości, więcej dni w naszym życiu, a przede wszystkim więcej życia każdego dnia. Bóg zapewnia nas w Swoim Słowie, że On „według mocy działającej w nas może uczynić o wiele więcej ponad to wszystko, o co prosimy lub o czym myślimy” (List do Efezjan 3,20). Użyte tu greckie słowo „perissos”, tłumaczone jako „o wiele więcej ponad wszystko”, oznacza „przewyższać potrzebę”! Dobra nowina jest taka, że Bóg chce uczynić więcej niż tylko odpowiedzieć na twoją potrzebę. On chce cię wypełnić i przepełnić… Swoim Życiem, Swoją miłością, Sobą. Dla Bożych dzieci zarezerwowane jest dziedzictwo!  

Możesz być tego pewien: czeka na ciebie spuścizna. Jest o wiele więcej – dla twojej rodziny, dla twojego małżeństwa, twojego zdrowia. To spadek, którym dzieli się z tobą twój Ojciec: „A ponieważ jesteście synami, Bóg posłał do waszych serc Ducha swego Syna, który woła: Abba, Ojcze! Tak więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem, a jeśli synem, to – za sprawą Boga – również dziedzicem” (List do Galatów 4,6—7).  

Co jest twoim dziedzictwem? Życie wieczne, ale i obietnice dla obecnego życia. Wierzę, że kiedy szukasz Bożego Królestwa i Jego sprawiedliwości, wtedy Bóg będzie działał w twoim życiu. On ma to wszystko, czego potrzebujesz!  

Otwórz się dzisiaj na Niego!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...