Jesteś cenny w Bożych oczach!

14 listopada 2019

Społeczeństwo, w którym żyjemy, ocenia życie człowieka według ustalanych przez siebie kryteriów, takich jak klasa społeczna, poziom wykształcenia, status materialny, itp. Byłeś kiedyś oceniany na podstawie takich standardów? Uważasz, że mogą one decydować o tym, czy jesteś kimś ważnym czy nie? Jeśli czasem czujesz się zlekceważony, ponieważ nie jesteś podobny do takich czy innych osób, ponieważ twój 'standard życia' różni się od innych, mam dla ciebie dobrą wiadomość: Twoje życie jest ważne, ponieważ Bóg zdecydował cię stworzyć i kochać. Bóg jest autorem twojego życia. Nie jesteś przypadkiem. On zaplanował twoje pojawienie się na tej ziemi! W Biblii czytamy: „Żadna moja kość nie uszła Twej uwadze, choć powstawałem w ukryciu, tkany w głębiach ziemi. Twoje oczy oglądały mnie w łonie, na swym zwoju spisałeś me dni, zaplanowałeś je zanim którykolwiek zaistniał”. (Psalm 139,15-16)  

Twoje życie jest wartościowe, ponieważ Bóg tak postanowił. Jeśli Stwórca wszechświata oświadcza, że twoje życie ma znaczenie, czy ktoś może to podważyć? Nie słuchaj kłamliwych głosów sugerujących, że świat byłby znacznie lepszym miejscem bez ciebie... Taka ocena jest bardzo ludzka; jest niesprawiedliwa, cielesna i zła. Przeciwnie, jesteś ważny w Bożych oczach, ponieważ On cię kocha, a On jest sprawiedliwy!  

Uchwyć się tej jedynej prawdy: Bóg cię kocha. Jesteś błogosławieństwem dla swojej rodziny, przyjaciół i współpracowników. Jesteś kanałem, przez który Pan chce dotykać ich serc. Jesteś wybrany, by pełnić Bożą wolę, zgodnie z Jego postanowieniem.  

Jeśli pojawi się w twoich myślach wątpliwość, odrzuć te kłamstwa i wypowiedz na głos: „Ojcze, dziękuję Ci, że uczyniłeś mnie swoim dzieckiem. Wybrałeś mnie zanim się urodziłem... Urodziłem się, ponieważ tak postanowiłeś. Chcę zawsze pamiętać, że Ty mnie kochasz, że Jesteś dobry i sprawiedliwy. Chcę, pomimo wszystko, stać się tym, kim Ty chcesz bym był. W imieniu Jezusa, amen”.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...