Jesteś częścią historii Izraela.

29 września 2019

Kontynuujemy nasz cykl zatytułowany „Modlitwa o Izrael”, napisany przez Heather Johnston z JH Israel. Wierzę, że te rozważania pomogą ci pogłębiać miłość do Izraela i będą dla ciebie błogosławieństwem!  

Bardzo lubię układać puzzle. Mam wielką satysfakcję, kiedy zaczynając od stosu kawałków, które pozornie nie mają znaczenia, dostrzegam, jak w tym pełnym obrazie każdy z nich znajduje swoje miejsce. Tajemnica zostaje odkryta – wyłania się piękny obraz. Byłoby jednak bardzo trudno ukończyć dzieło, nie mając przed oczyma pełnego obrazu, przedstawionego na froncie pudełka. Bez niego poszczególne kawałki moglibyśmy uznać za nieistotne, a praca byłaby znacznie trudniejsza.  

Wszyscy jesteśmy częścią historii Izraela – jesteśmy takimi kawałkami większej, układanej przez Boga, układanki. Dopóki jednak nie zrozumiemy tej tajemnicy i nie zobaczymy pełnego obrazu, może nam się wydawać, że Izrael nie ma dla nas znaczenia… Możemy nie rozumieć, dlaczego tak ważne jest czy modlimy się o Izrael, czy nie. Izrael jest obrazem Bożego, suwerennego planu odkupienia ludzkości. Narodowi żydowskiemu zawdzięczamy Mesjasza, Jezusa. Zaś dzięki nam, poganom, błogosławieństwo wraca do Izraela.  

Zatem ci, którzy zostają zbawieni z łaski, otrzymują je dzięki Izraelowi i stają się jego częścią. „Będę błogosławił błogosławiącym tobie, a gardzących tobą przeklnę, i będą błogosławione w tobie wszystkie plemiona ziemi” (Księga Rodzaju 12,3). Została nam objawiona tajemnica Izraela i świata. Często jednak fakt, że jesteśmy tak blisko tego obrazu, a jednocześnie – pojedynczym, małym kawałkiem tej układanki, powoduje, że nie widzimy go w całości. Nawet tym z nas, którzy od wielu lat czytają Biblię, umyka pełny obraz Bożej miłości do Izraela i do nas, których On pragnie włączyć w tę miłosną historię.  

Tak więc – niezależnie od tego, kim jesteś i gdzie żyjesz – Izrael jest częścią twojej historii! Pomódlmy się razem: „Panie, proszę Cie, byś otworzył mi oczy na Twoją historię… Historię tego świata! Proszę, pokaż mi Swoją perspektywę patrzenia na Izrael i naród żydowski, a także wskaż mi moją rolę w modlitwie o nich. W imieniu Jezusa, amen”.  

Odnośniki biblijne: List do Rzymian 15,27; Księga Rodzaju 12,3  

Heather Johnston  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...