Jesteś częścią większego planu

10 kwietnia 2022

Przeszło ci kiedyś przez myśl, w jaki sposób i czy w ogóle to, co Bóg zapowiedział przed wiekami, się wypełnia?
Kiedy Jezus wjeżdżał do Jerozolimy na Święto Paschy, tłumy ludzi wyszły, wołając: „Hosanna”, „Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, Król Izraela” (J 12,13).
Działo się to kilka dni po tym, jak Jezus wskrzesił Łazarza, brata Marii i Marty. Ta wieść rozeszła się błyskawicznie i wzbudziła silne emocje. Wielu uwierzyło wtedy w Jezusa, wielu przyszło ze względu na cud.

Tak czy inaczej, nie tylko Jezus wypełnił proroctwo z księgi Zachariasza:
„Wesel się bardzo, córko syjońska! Wykrzykuj, córko jeruzalemska! Oto twój król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski, łagodny i jedzie na ośle, na oślęciu, źrebięciu oślicy” (Zach 9,9).
Proroctwo wypełnił również lud, choć nie rozumiał, co robi… Podobnie kiedy kilka dni później przyczynił się do śmierci Jezusa, wypełniając Boży plan. Bóg powiedział: „Jak pomyślałem, tak się dzieje, i jak postanowiłem, tak się staje” (Iz 14,24). Czy to cię nie zadziwia? Bóg realizuje większy plan, jaki ma dla całej ludzkości. A ty możesz swoją część realizować świadomie lub nieświadomie.
Czy robisz to świadomie, prosząc Boga o to, by objawiał ci swoją wolę?
Sam Bóg zachęca do tego, by zaufać temu, co On robi i poddać się Jego prowadzeniu: „Pouczę ciebie i wskażę ci drogę, którą masz iść; będę ci służył radą, a oko moje spocznie na tobie” (Ps 32,8). Tak, Bóg chce pokazać ci swoją drogę, najlepszą dla ciebie, i obiecał, że cię na niej nie zostawi, ale będzie przy tobie. Możesz czerpać garściami z Jego mądrości, Jego rady. Pytaj o Jego wolę również dzisiaj, bo przed tobą wiele zadań, które Pan dla ciebie przygotował. Nie przegap ich. Bo są one wartościowe nie tylko dla ciebie, ale też dla wielu innych, którzy czekają na Boże działanie.
„Najwyższy pragnie, abyśmy – będąc już nowym stworzeniem w Chrystusie Jezusie – pełnili Jego wolę, realizując dobre dzieła, które On sam wcześniej zaplanował dla nas do wykonania” (Ef 2,10).

„Panie, chcę cię błogosławić i uwielbiać Twoje święte Imię. Ty jesteś moim Królem i Panem. Dziękuję Ci, że wypełniasz swój plan – dobry plan – i że mnie w nim umieściłeś. Prowadź mnie i objawiaj mi swoją wolę. Chcę realizować Twoje zamysły. W imieniu Jezusa, amen”.  

Dobrze, że jesteś

Powrót do archiwum...