Jesteś dzieckiem honoru!

23 września 2019

Kontynuujemy rozważania na temat Bożego przyspieszenia w twoim życiu. Czułeś się kiedykolwiek bezwartościowy albo odrzucony?  

W Biblii możemy przeczytać historię niewidomego Bartymeusza, który został uzdrowiony przez Jezusa. Imię Bartymeusz tłumaczy się dosłownie jako „syn Tymeusza”, co po grecku oznacza „syn szanowanego”. Jednak ten mężczyzna nie czuł, że jest kimś cenionym czy szanowanym. Urodził się jako osoba niewidoma w czasach, kiedy życie z takim upośledzeniem było niezwykle trudne. Przez większość czasu żebrał, oczekując na szczodrość przechodniów. Jednak spotkanie z Jezusem wystarczyło, by wzbudzić w Bartymeuszu wiarę. Jezus, prócz tego, że dodał mu otuchy i uzdrowił jego wzrok, przywrócił mu również poczucie godności. Bartymeusz doświadczył wielokrotnego błogosławieństwa!  

Jesteśmy – podobnie jak Bartymeusz – synami i córkami Tego, który jest godzien czci i szacunku – nawet jeśli nasze życie czy zachowanie nie przynosi Ojcu chwały. Bóg przychodzi do nas – tak jak do Bartymeusza – by podnieść nas z prochu i posadzić pośród znamienitych. Możemy okazywać innym szacunek i honor, którymi obdarzył nas Bóg, poprzez poprzez docenianie tego, co w nich podziwiamy, akceptowanie tego, kim są, oraz wskazywanie im, kim mogą stać się dzięki Bogu.  

Dzisiaj masz okazję, by zastosować w życiu to, czego naucza Biblia: „Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają” (List do Efezjan 4,29). Zatem czwartym kluczem do doświadczania Bożego przyspieszenia jest szanowanie innych. Zachęcam cię, byś już dzisiaj zastosował to w swoim życiu! Modlę się, byś miał dziś wspaniały dzień – pełen Jego życia.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...