Jesteś dziedzicem Królestwa!

27 sierpnia 2019

Jak zdefiniować czym jest Królestwo Boże? Interesujący jest fakt, że wyrażenie „Królestwo Boże” lub „Królestwo niebieskie” jest w Biblii użyte sto razy. Dla porównania, dwa inne ważne słowa: „ewangelia” występuje 90 razy, a słowo „kościół” również pojawia się sto razy. „Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane”. (Mateusz 6,33)

Wszyscy jesteśmy przekonani o wadze ewangelii, dobrej nowinie o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Wszyscy wiemy, jak ważny jest prawdziwy kościół, oblubienica Chrystusa. Jednak niewielu uświadamia sobie ważność Królestwa.
To słowo, jeśli je rozłożymy na części, oznacza ‘włości króla’, a jego etymologia wskazuje, że chodzi o to, ‘co należy do króla’. Jezus jest królem! A Jego Królestwo nie jest podobne do żadnego innego i żadnej innej władzy na ziemi.
„Gdyż Królestwo Boże to nie pokarm ani napój, lecz sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym”. (Rzymian 14,17) Kiedy Jezus prosi nas, byśmy przede wszystkim szukali Królestwa Bożego, znaczy to, że On zaprasza nas do szukania Tego, który reprezentuje Królestwo wraz ze wszystkimi wartościami, które ucieleśnia: sprawiedliwość, pokój, miłość, pokora, łagodność itp. Pamiętaj, że należysz do tego Królestwa. Że Jezus jest twoim dobrym i wspaniałym Królem, i że On sprawia, że w Jego Królestwie rządzą pokój i sprawiedliwość . Niech ta piękna pieśń uwielbienia w wykonaniu Darlene Zschech poruszy głęboko twoje serce.

Nie tylko jesteś częścią tego Królestwa, ale co więcej, jesteś współdziedzicem tego Królestwa! Jesteś ukochanym dzieckiem Króla, a On woła cię po imieniu. Masz miejsce przy Jego stole, a On obiecał ci niezliczone bogactwa. Materialne, ale i duchowe bogactwa. W Jezusie Chrystusie to wszystko jest twoje! „A jeśli dziećmi, to i dziedzicami – dziedzicami Boga, a także współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, po to, by razem z Nim mieć również udział w Jego chwale”. (Rzymian 8,17)
Zatem szukaj przede wszystkim Króla tego Królestwa i tego wszystkiego, co pochodzi z Jego serca, a wszystko inne będzie ci również dodane.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...