Jesteś głodny? To posil się!

19 marca 2018

Biblia mówi nam, że Boże Słowo jest naszym pokarmem. Jezus powiedział, "Jest napisane: Człowiekowi do życia potrzebny jest nie tylko chleb, ma on się też posilać każdym słowem pochodzącym z ust Boga."
Mateusz 4,4  

Więc, podobnie jak ziemski pokarm, Słowo Boga jest po to by zaspokoić jedną z naszych podstawowych potrzeb. Jest po to by odnawiać naszą energię. Zasadniczo jest dla naszego dobra.  

Więc, jeśli jesteś dzisiaj głodny Boga... zjedz wyśmienite śniadanie!
Zjedz Jego Słowo, a będziesz zaspokojony!
Jego Słowo odżywia nas dogłębnie.
Kiedy czujemy się zniechęceni, Jego Słowo zachęca nas i podnosi. Kiedy tracimy nadzieję, Jego Słowo przywraca nam nadzieję, dając nam powód by wierzyć w zwycięstwo i lepszą przyszłość! A kiedy odczuwamy pustkę, tracimy poczucie celu, Jego Słowo nadaje naszemu życiu sens i znaczenie.  

Właśnie o tym opowie nam Sylwia: "Jestem bardzo wdzięczna za te rozmyślania. Moja wiara w Jezusa Chrystusa wzrosła i teraz codziennie czekam na Boże Słowo. Bóg mówi do mnie każdego dnia. Teraz wierzę, że Bóg ma dla mnie cel. Bóg jest ze mną zawsze. Każdego dnia troszczy się o mnie. Jestem bezpieczna w Jego rękach. Dziękuję bardzo za modlitwy".  

Pozwól by Jego Słowo cię nasyciło. Niech ono dzisiaj cię odnowi! Tak jak napisała Natalia: "PISMO ŚWIĘTE jest dla mnie błogosławieństwem i zachętą, a "Cuda Każdego Dnia" mobilizują mnie w moim codziennym życiu pełnym wzlotów i upadków".  

Chciałbym zakończyć ten e-mail zaproszeniem do zastanowienia się nad fragmentem z Psalmu 119, wiersze od 9 do 18  

"Jak młody człowiek zdoła zachować w czystości swe życie? Przez to, że będzie przestrzegał Twego Słowa. Szukam cię całym sercem - spraw bym nie odstąpił od Twoich przykazań. W moim sercu przechowuję Twe słowa, aby nie zgrzeszyć przeciwko Tobie.
Błogosławiony jesteś Ty, Panie, naucz mnie Twoich ustaw!
Swymi wargami ogłaszam wszystkie rozstrzygnięcia Twoich ust.
Cieszę się z drogi wytyczonej przez Twe postanowienia tak, jak z wielkiego bogactwa.
Pragnę rozmyślać o Twoich poleceniach i rozważać Twe ścieżki.
Rozsmakowuję się w Twoich ustawach - nie zapominam Twojego Słowa. Okaż wspaniałomyślność swemu słudze, abym żył i przestrzegał Twego Słowa!
Otwórz moje oczy, abym podziwiał niezwykłość Twego Prawa."  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...