Jesteś Jego mieszkaniem

17 listopada 2020

„O jedno prosiłem Pana, o to też zabiegam, by mieszkać w Jego domu po wszystkie moje dni, oglądać piękno Pana i w jego świątyni czekać na odpowiedź” (Psalm 27,4).

Jest miejsce, gdzie jesteś bezpieczny, gdzie nic nie może cię dotknąć. To dom Pana. Dawid tęsknił za nim, ponieważ to miejsce pełne pokoju, miejsce, gdzie możemy podziwiać wspaniałość i piękno Boga.

Ale gdzie jest to miejsce? Dla Dawida była to świątynia w Jerozolimie, ponieważ w tamtym czasie, przed urodzeniem Jezusa, Bóg manifestował swoją obecność w fizycznym miejscu. Chrystus przez swoją śmierć ustanowił nowe przymierze człowieka z Bogiem.
Apostoł Paweł tak napisał: „Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych rękami” (Dzieje Apostolskie 17,24). To gdzie wobec tego mieszka? W tobie! Biblia mówi: „Czy nie wiecie, że jesteście przybytkiem Boga i że Duch Boży mieszka w was?” (1 List do Koryntian 3,16).

Wiedziałeś o tym? Jesteś świątynią Boga!
Tak więc mieszkanie w domu Bożym oznacza przyjęcie Ducha Świętego. Jesteś Jego stworzeniem. Jego obecność jest w tobie. Możesz całe życie mieszkać w domu Bożym, ponieważ Jego dom jest w tobie, a Jego wspaniała obecność będzie przebywała w tobie na zawsze! Czy to nie cudowne?  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...