Jesteś Jego mieszkaniem!

16 września 2017

Kontynuujemy naszą serię na temat Psalmu 27, wiesz 4, który mówi o domu Bożym,  

"O jedno prosiłem Pan, o to też zabiegam, by mieszkać w Jego domu po wszystkie moje dni, oglądać piękno Pana i w jego świątyni czekać na odpowiedź”. (Psalm 27,4)  

Jest miejsce gdzie jesteś bezpieczny, gdzie nic nie może cię dotknąć... to dom Pana. Dawid tęsknił za nim, ponieważ to miejsce pełne pokoju, miejsce gdzie możemy podziwiać wspaniałość i piękno Boga.  

Ale gdzie jest to miejsce? Dla Dawida była to świątynia w Jerozolimie ponieważ w tamtym czasie, przed urodzeniem Jezusa, Bóg manifestował swoją obecność w fizycznym miejscu. Chrystus, kiedy przyszedł, wprowadził nowe przymierze z Bogiem. Apostoł Paweł tak napisał, "Bóg, który stworzył świat i wszystko co na nim, On który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych rękami". (Dzieje Apostolskie 17,24) To gdzie wobec tego mieszka? W tobie! Biblia mówi, "Czy nie wiecie, że jesteście przybytkiem Boga, i że Duch Boży mieszka w was?" (1 Koryntian 3,16)  

Wiedziałeś o tym? Jesteś świątynią Boga! Tak więc, mieszkanie w domu Bożym oznacza przyjęcie Ducha Świętego. Jesteś Jego stworzeniem. Jego obecność jest w tobie. Możesz całe życie mieszkać w domu Bożym, ponieważ Jego dom jest w tobie, a jego wspaniała obecność będzie przebywała w tobie na zawsze! Czy to nie jest cudowne?  

Dziękuję, że żyjesz,

Powrót do archiwum...