Jesteś mocny i silny!

22 listopada 2017

"To Bóg natchnął cię siłą! Boże okaż swoją moc! Utrwal to co dla nas uczyniłeś." (Psalm 68,29)  

Twój Bóg nakazuje ci być mocny i silny. Nie chodzi tu o to czy jesteś zdolny by coś zrobić, czy dasz radę, czy to uniesiesz.  

Raczej chodzi o to, co Bóg czyni w tobie i poprzez ciebie, z Jego mocy, która cię wypełnia. To moc Boga, Stwórcy nieba i ziemi, zasiana jak ziarno w twoim życiu, przynosi owoc, który przewyższa nasze zrozumienie. To co On mówi, to realizuje... "Oto ręka Pana nie jest tak krótka by nie mogła ocalić, jego ucho nie jest tak przytępione aby nie mogło usłyszeć." (Izajasz 59,1)  

Jezus powstaje! On będzie walczył za ciebie i On mówi ci byś był silny i mocny. Jesteś taki jak Bóg mówi - silny i mocny. Zmierz się z siłą i odwagą z tą sytuacją, która cię przytłacza i odnieś zwycięstwo w Chrystusie!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...