Jesteś orłem!

30 maja 2019

„Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Nawet najmłodsi ustają, nawet młodzieńcy padają. Lecz tym, którzy ufają Panu, przybywa wciąż nowych sił, wzbijają się na skrzydłach jak orły, biegną, nie tracąc tchu, prą naprzód – i nie są zmęczeni”. (Izajasz 40,29—31)

Widziałeś kiedyś orła w locie? Wydaje się, jakby latał bez wysiłku… Orzeł „łapie” wznoszące się ciepłe prądy powietrza i bardziej się unosi niż lata. Tylko wzbicie się wymaga pewnego wysiłku, a potem już dostosowuje tor lotu, by pozostać w unoszącym go prądzie wznoszącym. Do tego właśnie zachęca cię Bóg – byś latał jak orzeł! Złap wznoszący prąd Ducha Świętego i pozostań w ciepłym powiewie Ducha. Podejmij wysiłek, by wejść w Jego obecność, by wystartować, by przyjść przed Jego tron!
W Biblii czytamy, że: „Wszyscy, których prowadzi Duch Boży, są dziećmi Boga”. (Rzymian 8,14) Wzbij się wyżej, by z lotu ptaka popatrzeć na swoją sytuację, i pozwól Duchowi Świętemu (czasem opisywanemu w Biblii jako „wiatr”), by cię poniósł.
Pomódl się ze mną: „Panie, polegam na Twoich obietnicach, Twojej dobroci i Twoim pokoju. Ufam Tobie i wierzę, że Twój Duch wzmocni mnie ponad moje oczekiwania. Pomóż mi, bym się uchwycił i pozostawał w prądzie Twojego Ducha, i latał jak orzeł ponad okolicznościami. W imieniu Jezusa, amen”.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...