Jesteś powołany, by panować

12 kwietnia 2020

Zmartwychwstanie Jezusa daje nadzieję na wieczność, ale nie tylko! Niesie również nadzieję dla naszego życia tu, na ziemi. Przeczytajmy razem, co apostoł Paweł pisał w Liście do Rzymian 5,17: „Bo jeśli przez jednego z powodu jego upadku zapanowała śmierć, tym bardziej przez jednego, Jezusa Chrystusa, w tych, którzy dostępują ogromu łaski i otrzymują dar sprawiedliwości, zapanuje życie”.
Jesteś powołany, by panować w tym życiu, nie by dać się zniszczyć otaczającym cię okolicznościom czy czarnej rozpaczy.
Jezus doskonale rozumie, że:
- doświadczenia i trudności mogą nas przytłoczyć;
- strata kochanej osoby może nas zupełnie zniszczyć;
- zerwanie relacji może być bolesne;
- trudności finansowe potrafią nas załamać.

Bóg jednak przypomina ci dzisiaj, że to ty masz panować, nie twoje utrapienia!

Już tu, na ziemi, jesteś dziedzicem, a tę pozycję utrzymasz w niebie, gdzie będziesz panował razem z Królem Królów. „Temu, kto zwycięży, pozwolę zasiąść ze Mną na moim tronie, tak jak Ja zwyciężyłem i zasiadłem z moim Ojcem na Jego tronie” (Księga Objawienia 3,21). Przez swoją śmierć i zmartwychwstanie Bóg uczynił wszystko, by moc Jego nowego życia mogła działać w tobie – teraz i na zawsze. Twoje życie, ma być przejawem Jego mocy, do czego z pewnością nie chce dopuścić twój wróg, któremu zależy, byś czuł się pokonany. Panuj nad swoim życiem... Moc zmartwychwstania Jezusa należy do ciebie. Nie urodziłeś się, by żyć w poczuciu porażki, ale w zwycięstwie. Nie pozwól, by trudności cię pokonały, zawładnęły tobą czy kontrolowały cię. Postanów dzisiaj zapanować nad nimi.
Niech Bóg cię błogosławi!
Życzę ci, by ta Niedziela Wielkanocna była czasem radości spędzonym z Królem Królów!
Słuchając tej wspaniałej pieśni, cieszymy się i świętujmy fakt, że On zmartwychwstał i żyje.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...