Jesteś powołany!

8 sierpnia 2019

Bóg nie tylko troszczy się o ciebie, ale też powołuje cię do wielkich rzeczy dla Niego, czyniąc cię uczestnikiem Jego chwały! Jeśli zapomniałeś o Jego powołaniu w swoim życiu, On nie przestanie ci o nim przypominać. „A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani”. (Rzymian 8,28)

Kiedy byłem młodym chrześcijaninem, był taki moment, kiedy Bóg uświadomił mi, do czego mnie powołuje: „Ja, Pan, powołałem cię w sprawiedliwości, ująłem cię za rękę, strzegę cię i czynię pośrednikiem przymierza z ludem i światłem dla narodów”. (Izajasz 42,6) Krótko potem, kiedy wątpiłem w Jego powołanie, Pan przypominał mi kolejne słowo: „To dlatego, że dary łaski i powołanie ze strony Boga są rzeczą nieodwołalną”. (Rzymian 11,29) Boże powołanie dla mojego i twojego życia jest nieodwołalne! Tak, Bóg cię powołał! Do zbawienia, do skruchy, do Swojej miłości, do Swojego życia, do wieczności. On powołał cię, byś stał się częścią Jego rodziny – rodziny Bożej – i każdego dnia woła cię do siebie.

Zastanów się nad tymi dwoma obietnicami z Biblii, danymi nam przez Boga, który woła cię po imieniu:
- „I dam ci skarby ukryte w ciemności i kosztowności z najgłębszych kryjówek, abyś poznał, że Ja jestem Pan, ten, który cię wzywa po imieniu – Bóg Izraela”. (Izajasz 45,3)
- „Lecz teraz tak mówi Pan, który cię stworzył Jakubie, i który cię ukształtował, Izraelu: Nie bój się, bo cię wykupiłem, nazwałem cię twoim imieniem – jesteś mój! Gdy będziesz przechodził przez wody, Ja będę z tobą, a gdy przez rzeki, nie zaleją cię. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz i płomień nie spali cię”. (Izajasz 43,1—2)

Bóg powołuje cię również do służby dla Niego. On cię obdarował. On ma plan dla twojego życia. Dał ci zdolności i chce, byś je rozwijał dla Jego chwały!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...