Jesteś światłem dla świata!

30 września 2020

„Wtedy Bóg powiedział: Niech się stanie światło i stało się światło” (Księga Rodzaju 1,3). Być może ktoś powiedział ci kiedyś, że nie jesteś światłem. Chciałbym cię dzisiaj zapewnić: jesteś światłem!

Kiedy Bóg powołał mnie do służby, zrobił to poprzez werset mówiący o byciu światłem dla narodów (zobacz: Księga Izajasza 42,6) .
W świecie pełnym przemocy, cierpienia i niesprawiedliwości, jesteś światłem, które Bóg posyła, by innych zachęcić, podnieść i wzmocnić. On sprawia, że jesteś jak promień słońca, dzięki któremu wszystko ożywa. Jesteś światłem i zostałeś stworzony, by świecić, rozjaśniać i umacniać. Nie jesteś zbędny, nic nieznaczący czy za słaby. Przeciwnie: jesteś narzędziem Bożej łaski i miłości w pokoleniu, które desperacko potrzebuje Jego miłości!

Bóg dał ci ducha zachęty i pociechy, byś mógł błogosławić innych. Idź i świeć!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...