Jesteś w procesie formowania!

15 czerwca 2022

Przyglądamy się procesowi formowania użytecznego naczynia przez garncarza.
Dzisiaj pora na kolejny etap, w którym glina trafia na koło garncarskie.
Z pewnością wiesz, że działa tam siła odśrodkowa, dlatego garncarz pilnuje, by została ułożona centralnie i naczynie nie rozleciało się już na początku. Żeby w naszym życiu proces formowania przebiegał dobrze, musimy w jego centrum postawić Jezusa Chrystusa. Co to oznacza dla mnie i dla ciebie?

Wszystko ma się kręcić wokół Jezusa, nie wokół nas samych. My nie jesteśmy centrum wszechświata. To na Jezusie mamy mieć skupiony wzrok, na Jego chwale, na Jego miłości. We wszystkim, co robimy, powinno chodzić tylko o Niego. Wtedy w Nim odnajdziemy nasze miejsce, naszą rolę, naszą tożsamość. „Utkwijmy wzrok w Jezusie, w Tym, który wzbudza i doskonali wiarę” (Hbr 12,2a).

Najlepszy element w całym procesie to jednak to, że cała uwaga Mistrza nieustannie skierowana jest na ciebie. On nie spuszcza wzroku z twojej osoby od chwili, kiedy zaczyna z tobą pracować.
„Tymczasem oko Pana dogląda tych, w których jest bojaźń przed Nim, tych, którzy liczą na Jego łaskę” (Ps 33,18). Liczysz na Jego łaskę? Zawsze i wszędzie? W swojej słabości, grzeszności, bezradności i niewystarczalności kieruj swoje oczy na Tego, który jest mocny, którego dłonie nieustannie nad tobą pracują, by ostatecznie ukształtować cię w piękne i użyteczne naczynie.

„...aby was przed sobą postawić jako świętych, nieskazitelnych i nienagannych, o ile trwać będziecie w wierze, ugruntowani, stali i niewzruszeni w nadziei płynącej z dobrej nowiny” (Kol 1,22-23).
Niech twój dzisiejszy dzień kręci się wokół Jezusa, a żadna siła nie będzie cię w stanie zniszczyć.  

Dobrze, że jesteś

Powrót do archiwum...