Jesteś wolny, by kochać!

21 kwietnia 2020

Jako Boże dziecko otrzymałeś Jego Ducha, który uczy cię życia w wolności. „Pan bowiem jest Duchem. Gdzie Duch Pana tam wolność” (2 List do Koryntian 3,17).
Jesteś wolny, by rozwijać prawdziwą relację z Panem. Możesz do Niego mówić w każdej chwili, dzielić się z Nim swoimi pragnieniami i marzeniami. Taką wolność otrzymałeś jako Boże dziecko. Wolność, by Go poznawać, ale również, by kochać, przebaczać i żyć z Nim każdego dnia. Twoja wolność jest owocem Jego zwycięstwa nad mocą śmierci. Daje ci siłę, by wybrać życie w prawdzie i w uświęceniu, z pełną koncentracją na Zbawicielu. To jest Boży dar dla ciebie.

Podziękujmy Bogu razem za Jego wolność: „Jezu, dziękuję Ci za wolność, jaką mam w Tobie!
Dziękuję, że w tej wolności mogę Cię kochać, mogę wybaczać i żyć z Tobą każdego dnia.
W Twoim imieniu, amen”.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...