Jesteś wolny by… kochać!

13 lutego 2018

Jako Boże dziecko, otrzymałeś Jego Ducha do swojego życia, a Jego Duch uczy cię życia w wolności. "Pan bowiem jest Duchem. Gdzie Duch Pana tam wolność." 2 koryntian 3,17  

Jesteś wolny by rozwijać prawdziwą relację z Panem! Możesz do Niego mówić w każdej chwili, dzielić się z Nim swoimi pragnieniami i marzeniami. Taką wolność otrzymałeś jako Boże dziecko.... wolność by Go poznawać ale również by kochać, przebaczać i żyć z nim każdego dnia.  

Twoja wolność jest owocem Jego zwycięstwa nad śmiercią i jej mocą. Daje ci siłę by wybrać życie w prawdzie i w uświęceniu, z pełną koncentracją na Twoim Zbawicielu. To jest Boży dar dla ciebie.  

Podziękujmy Bogu razem z Jego wolność... "Jezu, dziękuję Ci za wolność jaką mam w Tobie! Dziękuję, że w tej wolności mogę Cię kochać, mogę wybaczać i żyć z Tobą każdego dnia. W twoim imieniu, amen."  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...