Jesteś wybrany!

20 listopada 2019

Przyjrzyjmy się razem największemu błogosławieństwu w chrześcijańskim życiu: wieczności! Niebo jest rzeczywistością, a Bóg czeka tam na ciebie. Czy kiedykolwiek próbowałeś wyobrazić sobie Bożą wielkość? Nasza inteligencja i wyobrażenie Boga są tak ograniczone, że nie potrafimy ogarnąć Jego wielkości. Zauważył to już król Salomon, kiedy zakończył budowę świątyni Pana:
„(...) czy naprawdę Bóg zamieszka na ziemi? Oto niebiosa i niebiosa niebios nie są w stanie Cię ogarnąć, a cóż dopiero ten zbudowany przeze mnie dom” (1 Księga Królewska 8,27).
Choć świątynia Salomona z pewnością była wspaniała, to jednak nie była wystarczająco przestronna, by pomieścić Boga. Mimo to chwała Pana ją wypełniła (2 Księga Kronik 7,1).
Nasze zrozumienie wszechświata i jego Stwórcy jest często ograniczone do tego, co sami możemy zobaczyć i zbadać. Czasem w książkach, by pomóc nam porównać rozmiar Ziemi i Słońca, umieszcza się oba obiekty obok siebie. Słońce pokazane jest wówczas jako okrągłe, piękne, żółte, o wiele za duże, by można je było przedstawić w całości, zaś Ziemia wydaje się zajmować przestrzeń główki od szpilki.

To skłania mnie do rozmyślania o naszej przyszłości w niebie, gdzie będziemy przebywali twarzą w twarz z Bogiem, Wszechmogącym, Stworzycielem nieba i ziemi: trudne do wyobrażenia. Zaś nas, ludzkie istoty, małe pyłki, tak łatwo sobie wyobrazić... A jednak, jakkolwiek szokująco to zabrzmi, zostałeś wybrany, by być Jego domem (List do Hebrajczyków 3,6).

Myślisz, że to możliwe, by ten nieskończenie wspaniały, wielki Bóg mógł mieszkać w tobie? Czujesz się Go niegodny i tak niepozorny, że nie rozumiesz, jak mógłby wybrać cię na swoje mieszkanie? Pamiętaj, że pomiędzy niebem a ziemią nie ma fizycznych granic... Nie ma ich pomiędzy tobą a Bogiem. W chwili, kiedy oddajesz Mu swoje życie, On zajmuje całą przestrzeń twojego serca. On wiecznie będzie z tobą, w tobie. Nigdy w to nie wątp! Zachęcam cię, byś uświadomił sobie dzisiaj, że Bóg wszechświata, Ten, który ustanowił swój tron w niebie, mieszka również w tobie.
Życzę ci, by twój dzień wypełniła radość przebywania z Bogiem nieba i ziemi!
 

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...