Jesteś wystarczający!

29 października 2018

"Nawet roześmianych może boleć serce, a końcem radości może być zmartwienie". (Przypowieści 14,13) Słyszałeś może o Chondzie Pierce, najbardziej utytułowanej kobiecie-komik w historii komedii? Dla tej kobiety pełnej wiary, werset z Przypowieści 14,13 był przez wiele lat codziennością. Zmagała się z żałobą po śmierci męża alkoholika, odrzuceniem przez córkę, presją ciągłego udoskonalania swojego warsztatu w miarę rozkwitu kariery, tragiczną śmiercią dwóch sióstr w okresie nastoletnim, głębokimi zranieniami z dzieciństwa. Mimo to nakładała swoją szczęśliwą twarz, choć w środku jej serce krzyczało..."Jestem do niczego!"W swoim doskonałym, bardzo poruszającym filmie, "Chonda Pierce: Enough", („Chonda Pierce: Wystarczająca”) jest to jedno z wielu doniosłych pytań, które zgłębia- „czy jestem wystarczająco dobra?” Kiedy za fasadą śmiechu, grzęznę w mojej pełnej smutku rzeczywistości? Czy jestem dość dobra skoro moi bliscy nie zmienili się dla mnie? Czy jestem coś warta kiedy już nie jestem "na scenie" czy na imprezie i wracam sama do pustego domu? Czy jestem wystarczająca by ktoś mnie znowu pokochał?  

Być może utożsamiasz się z niektórymi jej zmaganiami... a może twoje walki przybierają inną formę. Może zastanawiasz się, czy jesteś wystarczająco.... mądry, utalentowany, atrakcyjny, duchowy, wysportowany, skuteczny, lubiany, silny. Jeśli nie czujesz się "wystarczający", chciałbym cię zachęcić byś poszukał pociechy w Słowie Bożym, co radzi też Chonda. Uchwyć się mocno tych wiecznych, niezmiennych obietnic, osobiście kierowanych do ciebie:  

- "I gdy będziesz Go coraz lepiej poznawać, On będzie ci, udzielał poprzez swoją moc, wszystkiego co jest potrzebne do prowadzenia przykładnego życia, nie szczędząc własnej chwały i dobroci". (2 Piotra 1,3)  

- " Mając więc Chrystusa, posiadasz, wszystko, a poprzez zespolenie z Nim jesteś przepełniony Bogiem. On jest najwyższym władcą, stoi ponad wszelką inną zwierzchnością". (Kolosan 2,10)  

- "Albowiem sam Bóg poprzez swoje działanie wzbudza w tobie, chęć posłuszeństwa, a także pomaga ci wypełnić to, czego od ciebie oczekuje". (Filipian 2,13)  

Niezależnie co zrobiłeś, jak się czujesz czy przez co przeszedłeś, masz absolutnie wszystko czego potrzebujesz dzięki poznaniu Chrystusa! Nie jesteś wybrakowany... jesteś kompletny w Nim i wszystko możesz w Nim! (Filipian 4,13) Nawet teraz, Bóg daje ci pragnienie i moc do robienia tego co Jemu przynosi radość. Inaczej mówiąc, jesteś i zawsze będziesz... wystarczający. Jeśli kiedykolwiek zaczniesz w to wątpić, zachęcam cię byś wypowiadał to Słowo, bo zawiera prawdę, która cię będzie osłaniała. "Każde słowo Pana jest prawdziwe. On jest tarczą dla tych, którzy mu ufają". (Przypowieści 30,5)  

Jak mówi Chonda, "Wiem, że sprostam wszystkiemu co mi przyniesie życie dzięki krwi Chrystusa. Dzięki temu co On uczynił na krzyżu... Jezus umarł by nam udowodnić, że jesteśmy wystarczający, że warto było za nas umrzeć". Chwała Panu! Niech Bóg błogosławi twój dzień, żyj w Jego zwycięstwie!  

Dziękuję że żyjesz!

Powrót do archiwum...