Jezu…

20 października 2018

„Zatrzymaj się w ciągu dnia na kilka chwil i przypomnij sobie, że należysz do Chrystusa”.  

Jezus jest prawdą, JEDYNĄ prawdą. On nie reprezentuje prawdy, stanowiska czy opinii. On po prostu jest prawdą. On jest drogą, prawdą i życiem, jak mówi Biblia. (zobacz Jan 14,6) Uważam, że kiedy ktoś, niezależnie od wieku, pochodzenia, klasy społecznej, uświadamia sobie, że Jezus Chrystus jest prawdą i jedyną drogą do Ojca, to jest to prawdziwy cud. Rodzi się nowe życie. Jezus Chrystus swoim tchnieniem przywraca cię do życia.  

Chciałbym, byśmy podziękowali Bogu za to, co zapoczątkował i nadal czyni w naszym życiu. -Zostałeś wybrany przez Boga (zobacz Jan 15,16) - Twoje życie jest bezpieczne w Jego rękach (zobacz Psalm 31,16) - Jesteś żywym świadectwem, listem Jego łaski (zobacz 2 Koryntian 3,3)  

Zatrzymaj się na kilka chwil w ciągu dzisiejszego dnia i po prostu podziękuj Mu, że należysz do Niego. Nic tego nie zmieni. Nic nie wymaże faktu, że rany Jezusa są pieczęcią gwarantującą twoją wolność i nowe życie. Niezwykłe, prawda? Niech Bóg otoczy cię dzisiaj Swoją przemieniającą miłością!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...