Jezus jest Mocnym Bogiem!

9 lipca 2018

Dzisiaj odkryjemy kolejne imię Syna Bożego, o którym mówi Jego Słowo. "Oto narodziło się Dziecko! Syn został nam dany! Nazwą Go... Bóg Mocny..."" (Izajasz 9,6)  

Bóg zna zarówno twoje silne strony jak i słabości. On wie, że trzeba cię chronić i bronić, jak zamku w czasie oblężenia przez wroga... On wie, że nie zawsze potrafisz być silny, i dlatego On jest mocny, potężny, dla ciebie. W jakich dziedzinach życia czujesz się słaby?  

Czy potrzebujesz Boga by odnowił twoje fizyczne siły? On obiecał to uczynić... "Zmęczonemu daje siłę, tobie, a bezsilnemu moc w obfitości." (Izajasz 40,29)  

Czu potrzebujesz zachęty i emocjonalnego wsparcia? Bóg może to dla ciebie uczynić,... "Przyjdź do mnie, ty który jesteś zapracowany i przeciążony, Ja ci zapewnię wytchnienie". (zgodnie z ew. Mateusza 11,28)  

Żyjesz w strachu o przyszłość, swoją lub twoich dzieci? Mocny Bóg mówi, "...Ja jestem z tobą aby cię wybawiać i ratować - oświadcza Pan". (Jeremiasz 15,20)  

Twój Bóg jest potężnym Bogiem!  

Dziękuję, że żyjesz

Powrót do archiwum...