Jezus jest obok i podtrzymuje cię

7 kwietnia 2020

Jezus jest przyjacielem twojej duszy. Zawsze blisko, zawsze obecny, jest Tym, który cię rozumie.
W trudnych chwilach, Jezus okazuje się być prawdziwym przyjacielem, który:
- nie opuszcza łodzi w czasie sztormu, ponieważ jest wierny (zobacz: 2 List do Tesaloniczan 3,3);
- nie potępia cię, ponieważ cię kocha (zobacz: List do Rzymian 8,1);
- stoi obok i wspiera cię (zobacz: Księga Psalmów 54,6).  

Przyjacielu, jeśli jesteś smutny albo pogrążony w rozpaczy, wybierz Jezusa na swojego przyjaciela. On jest wierny, cierpliwy i kochający. A dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek jest przy tobie w tym, przez co właśnie przechodzisz. Nie jesteś sam w tym doświadczeniu, w problemie, z którym musisz się zmierzyć, w tym nowym dniu, który jest przed tobą. Nie jesteś sam, nigdy nie jesteś sam.  

„ A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż po kres tego wieku” (Ewangelia Mateusza 28,20). Módl się razem ze mną: „Jezu, dziękuję Ci za Twoją wierność, Twoją przyjaźń, Twoją obecność. Wiem na pewno, że Ty nigdy mnie nie opuścisz, prawdziwy i wierny przyjacielu. Dziękuję Ci, Jezu”.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...