Jezus jest z tobą!

5 sierpnia 2019

Wszystko, absolutnie wszystko służy ku dobremu tym, którzy Boga miłują. Wyniki badań medycznych działają dla twojego dobra. Twoje życie rodzinne służy twojemu dobru. Nawet twoje zawodowe kłopoty mogą działać dla twojego dobra – dzięki Bożej łasce.
W środku największego cierpienia Bóg pozostaje pasterzem twojego życia. To nie On jest przyczyną nieszczęść i trudności. Ale On chce i wie, jak obrócić je na twoją korzyść! Jego miłość nie zostawi cię w problemach… On przekształci trudności w okazje, zadziwiając cię swoją łaską! „A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani”. (Rzymian 8,28)

Pewnego dnia uczniowie płynęli przez Jezioro Galilejskie, podczas gdy Jezus spał w łodzi. Nagle na jeziorze rozszalała się potężna burza. Uczniowie, choć byli doświadczonymi rybakami, spanikowali i obudzili Jezusa słowami: „Nauczycielu! nie obchodzi cię to, że giniemy?”. Wtedy Jezus „wstał, stłumił wiatr i powiedział do rozszalałej toni: Ucisz się! I ustał wiatr i zapanowała wielka cisza”. (Marek 4,38—39) Jezus był z nimi nawet kiedy się zdrzemnął.

Jezus jest tu, blisko ciebie, z tobą i dla ciebie. On może rozkazać twojej burzy, by się uciszyła. On może jednym słowem uspokoić gwałtowne żywioły. On jest twoim obrońcą, o czym śpiewa Rita Springer w tej pieśni: link „A ich ogarnął wielki strach, tak że zaczęli mówić jeden do drugiego: Kim On jest, że są Mu posłuszne nawet wiatr i wzburzone fale?” (Marek 4,41)
Wiedz, że wszystko jest Mu posłuszne! Wszystko jest Mu poddane, a Jego wierność trwa z pokolenia w pokolenie.

Pomódlmy się: „Panie Jezu, jaka to radość znać Ciebie! Dziękuję za Twoje Słowo, które mnie buduje, rozwija i podtrzymuje. Twoje Słowo jest cudowne; jest zawsze moim wsparciem. Bądź i dzisiaj moim obrońcą i bohaterem; i spraw, by wszystko współdziałało ku dobremu, jak jest napisane w Twoim Słowie. W twoim imieniu, amen”.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...