Jezus już tu jest!

27 lipca 2018

Wierzący w czasach Starego Testamentu mieli obietnicę od Boga... pewnego dnia przyjdzie Mesjasz i wyzwoli swój lud! (Micheasz 5,2)  

Ci wierzący każdego dnia żyli w stanie oczekiwania... "Kiedy przyjdzie Mesjasz? Czy już przyszedł nasz Mesjasz, nasz Wybawca?" W jak innej sytuacji my jesteśmy... tak, już nie musimy czekać na Zbawiciela... On już przyszedł! I nie tylko przyszedł, ale On jest z nami, żyje w nas! Ten, na którego wierzący w przeszłości oczekiwali tysiące lat, jest teraz z nami, obok nas każdego dnia. Jak wspaniały to dar! Jak nadzwyczajna wiadomość!  

Twój Zbawiciel, długo oczekiwany Mesjasz, twój Wybawca jest tutaj. Nie musisz już wpatrywać się w niebo i czekać. Jezus jest tu, tuż obok ciebie, żyje w tobie. I On cię ratuje, każdym razem gdy tego potrzebujesz. Możesz na Niego liczyć w każdej chwili!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...