Jezus naszym doskonałym przykładem.

19 sierpnia 2019

Chciałbym poruszyć temat niezbyt chętnie podejmowany… Mianowicie – temat postu! Przez wiele lat błędnie uważałem, że owszem, post jest z pewnością dobry dla innych, ale nie dla mnie. Miałem na to nawet medyczne wytłumaczenie! W Biblii jest opisanych wielu bohaterów, którzy w różny sposób pościli, np. post Estery, Daniela, Eliasza itp. Dla mnie jednak doskonałym przykładem jest Jezus.  

W Ewangelii Łukasza 4,1—2 czytamy: „Następnie Jezus, pełen Ducha Świętego wrócił znad Jordanu i wiedziony przez Ducha chodził po pustyni, gdzie przez czterdzieści dni diabeł poddawał Go próbie. W tych dniach nic nie jadł, a gdy dobiegły końca, odczuł głód”.  

Jezus był „pełen Ducha Świętego” po tym jak Jan Chrzciciel ochrzcił go w Jordanie. Jednak, co jeszcze wspanialsze i bardziej ekscytujące, dopiero po 40 dniach postu na pustyni, był „pełen mocy Ducha Świętego” (w. 1)! Jezus praktykował dobry zwyczaj oddalania się od tłumów na osobność, gdzie przebywał z Ojcem. Bardzo lubił np. Górę Oliwną.  

Czy masz takie odosobnione, prywatne miejsce? Cichą przystań, gdzie możesz przebywać ze swoim Ojcem? Greckim odpowiednikiem słowa „zwyczaj” jest ‘ethos’, co można przetłumaczyć jako ‘ceremonia, rytuał, nawyk’. Jezus wprowadził w swoje duchowe życie dobre nawyki: rankiem, kiedy uczniowie jeszcze spali, modlił się na osobności. Przyjmował wtedy siły na cały nowy dzień, w czasie którego uzdrawiał wielu chorych, nauczał, zdecydowanie odpierał ataki faryzeuszy itp.  

Nasz duch, dusza i ciało są nierozerwalnie połączone ze sobą. Dyscyplinując swoje ciało poprzez post, uczymy się utrzymywać w posłuszeństwie nasze dusze.  

Jeśli jesteśmy uczniami Chrystusa, naśladujmy Jego przykład! Kiedy pościmy, by szukać i poznawać Pana, wtedy Jego moc doskonali się w naszej słabości. Post sprawia, że czujemy się słabsi, ale w ten sposób pozwalamy, by Boża łaska mogła się objawić. Nasze dusze zostają wzmocnione, a Pan pomaga nam wejść w wyższy wymiar objawienia i chwały. Może mógłbyś rozpocząć od opuszczenia jednego posiłku w ciągu dnia lub powstrzymania się od jedzenia przez cały dzień?  

Tak jak Tiffany, która napisała: „Pościłam po raz pierwszy dzięki »Cudom Każdego Dnia« i po raz pierwszy doświadczyłam jak Bóg do mnie mówi”.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...