Jezus naszym doskonałym wzorem pokory

11 stycznia 2019

Zauważyłeś, że pokora była cechą charakteryzującą Jezusa?
Będąc Bogiem, stał się człowiekiem, przyjmując wszystkie aspekty człowieczeństwa. Poznał co to odrzucenie, brak zrozumienia, smutek, ból, opuszczenie, a nawet zdradę. Nie tylko był po prostu człowiekiem. Stał się też sługą ludzi do tego stopnia, że uniżył Siebie przed nimi. O tym czytamy w Biblii, w Ew. Jana 13,5 : „Następnie nalał wody do miednicy, zaczął myć nogi uczniów i wycierać ręcznikiem, którym był przepasany”. Oto Król wszechświata klęka i umywa stopy swoim uczniom... 

Był nawet więcej niż tylko sługą, stał się dobrowolnym niewolnikiem, godząc się na niesprawiedliwy ciężar: ciężar naszych grzechów, przybicie do krzyża, który z tak wielkim cierpieniem niósł przez całą Drogę Krzyżową aż na Golgotę. O tym wszystkim, co wycierpiał, przypominają nam wspaniałe słowa jednej z pieśni uwielbienia, w wykonaniu Sandy Patti, „Via Dolorosa”. Człowiek wśród ludzi, On wiedział jak zachować czyste serce i wdzięczność za wszystko, co otrzymał od Ojca. Ta pokora, która wieńczyła Go majestatem, jest pokorą doskonałą, nieskażoną nawet cieniem fałszywej skromności. 

Cóż za przykład dla nas, nasz Bóg przepełniony jedną z najpiękniejszych cech jakie istnieją: pokorą. Dlatego zachęcam cię, byś szukał i rozwijał tę samą pokorę w swoim sercu, byś każdego dnia, mógł coraz bardziej być do Niego podobny! 

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...