Jezus nie używa taniego kleju.

11 stycznia 2022

Kiedy Jezus „naprawia” nasze błędy, nie używa taniego kleju, po którym nasza podeszwa ponownie odpada. Wyobraź sobie, gdyby tak było, nasze grzechy byłyby wybaczone tylko w połowie. Nasze błędy zostałyby wymazane tylko na chwilę. Witajcie rozczarowanie, rozżalenie, zawiedzenie…
Nie, kiedy Jezus coś naprawia, robi to zawsze solidnie, trwale. On reperuje sprawy tak dobrze, tak doskonale, że nawet ze starego czyni coś nowego. (zobacz Ewangelia Marka 2,21—22).

Znasz ten werset, który zapewnia nas, że Bóg wszytko czyni nowym? Parafraza tłumaczenia brzmi następująco: „Tak więc jeśli kto jest w Chrystusie [to znaczy jest zaszczepiony, połączony z Nim przez wiarę w Niego jako Zbawiciela], nowym jest stworzeniem [nowonarodzonym i odnowionym przez Ducha Świętego]; stare rzeczy [dawny stan moralny i duchowy] przeminęły. Oto wszystko stało się nowe [ponieważ duchowe przebudzenie przynosi nowe życie]” (2 List do Koryntian 5,17).
Wyznajmy razem te słowa! „Tak więc jeśli ja, jestem w Chrystusie [to znaczy jestem zaszczepiony, połączony z Nim przez wiarę w Niego jako Zbawiciela], jestem nowym stworzeniem [nowonarodzonym i odnowionym przez Ducha Świętego]; stare rzeczy [mój dawny stan moralny i duchowy] przeminęły. Oto wszystko stało się dla mnie nowe [ponieważ duchowe przebudzenie przynosi nowe życie]”.

Czyż Boża miłość do ciebie nie jest cudowna? Wszystko w tobie stało się nowe. Twoja przeszłość, to kim byłeś, zanim spotkałeś Jezusa, już się nie liczy. Z Nim wszystko staje się nowe, dobre, solidne i mocne. Twój Bóg cię nie zawiedzie. Odtąd aż do wspaniałej przyszłości!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...