Jezus postawił na miłość!

16 stycznia 2022Dzisiaj autorem rozważania "Cuda każdego dnia" jest Bogusia Król. Modlę się, by jej przemyślenia były dla Ciebie błogosławieństwem.

--

Kiedy Jezus rozpoczął swoją służbę na ziemi, bardzo radykalnie wkroczył w sposób myślenia Jemu współczesnych. Zburzył ich dotychczasowy system religijny, strategię, plan, rytuały, wyobrażenie o tym, co to znaczy podobać się Bogu – a 10 przykazań (oraz setki innych przepisów Talmudu) – streścił w dwóch – „Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą, a bliźniego swego jak siebie samego” oraz „Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem” (J 13,34-35). Jak Jezus ukochał ciebie? Aż do śmierci!

Szedł w miejsca, do których pobożni Żydzi nigdy by nie weszli, jadał i pił z ludźmi, których religijni faryzeusze uważali za margines. Dostrzegał tych, którzy byli zapomniani, niezauważeni, biedni, odrzuceni, chorzy i pogardzeni.

Co może zatrzymać cię przed tym, by iść tam, gdzie Jezus?
Strach przed wyśmianiem, krytyką, utratą dobrego imienia, poczucia bezpieczeństwa, rezygnacją z czegoś, a nawet przeszłe błogosławieństwa?
Spróbuj wyjść ze swoich utartych kolein, ze starych nawyków i popatrz dzisiaj szerzej na to, co wokół ciebie, na ludzi, których spotkasz. Każdy z nich nosi w sobie jakiś ciężar – być może nie ma go z kim podzielić.
Nie pozwól, by to, co obrosło wokół ciebie przez lata, zatrzymało cię, pozbawiając uczestnictwa w tym, co Bóg czyni nowego.  

Dobrze, że jesteś!

Powrót do archiwum...