Jezus wie, gdzie są ryby

2 maja 2022

Jeśli czytasz tę historię z ewangelii Jana, z 20 rozdziału, pewnie dostrzegasz, że Jezus przyszedł dopiero w chwili, kiedy uczniowie Go potrzebowali. Kiedy uświadomili sobie własną bezsilność. Jezus nigdy nie zapomina o swoich dzieciach. To raczej my mamy krótką pamięć i sami próbujemy sobie radzić z codziennością. A On powiedział, że „bez Niego nic uczynić nie możemy” (J 15,5). Na Jego słowo uczniowie zarzucili sieci po prawej stronie łodzi i wyciągnęli mnóstwo ryb.

Pamiętaj, że żaden wysiłek bez Bożego wspomożenia nie jest wiele wart – kiedy jednak Bóg przykłada swoją moc – dzieją się cuda. Jezus wie doskonale, gdzie są ryby w twoim jeziorze. Czy to nie jest wystarczającą zachętą, by oddać Mu kierownictwo w służbie, życiu? Wtedy nie będziesz mieć pustych sieci. On wie, gdzie są ludzie gotowi na zbawienie i chce cię do nich zaprowadzić. Jeśli Mu na to pozwolisz.

„Tak, Panie, chcę Ci oddać stery mojego życia, chcę, byś Ty kierował moją łodzią, bo Ty wiesz wszystko! Panie, ogarnia mnie bezsilność, ale Ty jesteś mocny i razem możemy wiele. Dziękuję ci za cuda, jakie czynisz w moim życiu! Pokaż mi osoby potrzebujące Cię poznać. Prowadź mnie i wskazuj drogę, którą mam iść, amen”.  

Dobrze, że jesteś

Powrót do archiwum...