Jezus wstawia się za MNĄ?

22 listopada 2020

Pewna myśl jest stale dla mnie wielkim pocieszeniem i modlę się, by i tobie dzisiaj dodała otuchy. To świadomość, że Jezus wstawia się za mną. Biblia mówi o tym w Liście do Rzymian 8,34 „Kto ma potępiać? Jezus Chrystus, który umarł – więcej, który zmartwychwstał i przebywa po prawicy Boga – On przecież wstawia się za nami”.
Pocieszające jest to, że kiedy potrzebujemy pomocy, Jezus, nasz wspaniały Zbawiciel, stoi przed Ojcem i świadczy na naszą korzyść. On ujmuje się za nami, zanosząc błagalne prośby w naszej sprawie.

To podnosi mnie na duchu, ponieważ mogę być całkowicie pewny, że nigdy nie jestem sam. Jest ktoś, kto nade mną czuwa, kto nigdy nie spuszcza ze mnie wzroku i kto działa w niewidzialnej dla mnie duchowej rzeczywistości zawsze, kiedy potrzebuję pomocy po to, by mnie chronić, błogosławić, dodawać otuchy.
On czyni to również dla ciebie. Jezus czuwa nad tobą i wstawia się za tobą. Syn Boga kocha cię i z wielką żarliwością interweniuje w twojej sprawie, także dzisiaj.
Zaśpiewaj razem z Kari Jobe o tym, że „Nie jesteś sam” (I Am Not Alone)
Możesz być pewny Jego pomocy.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...