Jezus wstawia się za mną?

21 maja 2021

Pewna myśl jest dla mnie wielkim pocieszeniem i modlę się, by i tobie dzisiaj dodała otuchy. To świadomość, że Jezus wstawia się za mną. Biblia mówi o tym w Liście do Rzymian 8,34 : „Kto ma potępiać? Jezus Chrystus, który umarł – więcej, który zmartwychwstał i przebywa po prawicy Boga – On przecież wstawia się za nami”.

Pocieszające, że kiedy potrzebujemy pomocy, Jezus, nasz wspaniały Zbawiciel stoi przed Ojcem w naszej obronie! On ujmuje się za nami, zanosząc błagalne prośby w naszej sprawie. To podnosi mnie na duchu, ponieważ mogę być całkowicie pewny, że nigdy nie jestem sam. Jest ktoś, kto nade mną czuwa, kto nigdy nie spuszcza ze mnie wzroku i kto działa w niewidzialnej dla mnie duchowej rzeczywistości, zawsze kiedy potrzebuję pomocy, po to, by mnie chronić, błogosławić, dodawać otuchy itp.

On czyni to również dla ciebie. Jezus czuwa nad tobą i wstawia się za tobą. Syn Boga kocha cię i z wielką żarliwością interweniuje w twojej sprawie, także dzisiaj. Możesz być pewny Jego pomocy.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...