Jezus wstawia się za MNĄ?

22 maja 2018

Pewna myśl jest stale dla mnie wielkim pocieszeniem i modlę się by i tobie dzisiaj dodała otuchy. To świadomość, że Jezus wstawia się za mną. Biblia mówi o tym w liście do Rzymian 8,34... "Kto ma potępiać? Jezus Chrystus, który umarł - więcej, który zmartwychwstał i przebywa po prawicy Boga - On przecież wstawia się za nami".  

Pocieszające jest to, że kiedy potrzebujemy pomocy, Jezus, nasz wspaniały Zbawiciel stoi przed Ojcem w naszej obronie! On ujmuje się za nami, zanosząc błagalne prośby w naszej sprawie. To podnosi mnie na duchu, ponieważ mogę być całkowicie pewny, że nigdy nie jestem sam...jest ktoś kto nade mną czuwa, kto nigdy nie spuszcza ze mnie wzroku i kto działa w niewidzialnej dla mnie duchowej rzeczywistości zawsze, kiedy potrzebuję pomocy ... po to by mnie chronić, błogosławić, dodawać otuchy, itp.  

On czyni to również dla ciebie... Jezus czuwa nad tobą i wstawia się za tobą.
Syn Boga kocha cię i z wielką żarliwością interweniuje w twojej sprawie, także dzisiaj.
Możesz być pewny Jego pomocy.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...