Jezus żyje w tobie…

6 stycznia 2018

"Jestem ukrzyżowany razem z Chrystusem. Żyję już nie ja - żyje we mnie Chrystus. Teraz żyję w ciele, lecz żyję wierząc Synowi Bożemu, który mnie pokochał i wydał za mnie samego siebie."
Galacjan 2,20  

Tam gdzie jest życie, jest działanie. A zatem, kiedy Słowo Boże potwierdza, że już nie ty żyjesz ale Chrystus w tobie, to znaczy, że wszystko to co charakteryzuje Jezusa jest również w tobie widoczne. Jego mądrość, Jego pokój, Jego łagodność, Jego pokora... są w tobie.  

Pomiędzy tobą a Bogiem, Jego sercem i twoim, uruchomiona zostaje dynamiczna wymiana.
Zatem otrzymujesz....
Jego radość zamiast smutku.
Jego pociechę zamiast rozpaczy.
Jego życie we wszystkim co robisz.  

Przyjacielu, to jest widoczne, odczuwane i słyszane wszędzie gdzie jesteś i we wszystkim co robisz  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...