Jezus…

10 sierpnia 2021

Zatrzymaj się w ciągu dnia na kilka chwil i przypomnij sobie, że należysz do Chrystusa.

Jezus jest prawdą, jedyną prawdą. On nie reprezentuje prawdy, stanowiska czy opinii. On po prostu jest prawdą. On jest drogą, prawdą i życiem – jak mówi Biblia (Ewangelia Jana 14,6).
Uważam, że kiedy ktoś – niezależnie od wieku, pochodzenia, klasy społecznej – uświadamia sobie, że Jezus Chrystus jest prawdą i jedyną drogą do Ojca, to jest to prawdziwy cud. Rodzi się nowe życie. Jezus Chrystus swoim tchnieniem przywraca cię do życia.

Chciałbym, byśmy podziękowali Bogu za to, co zapoczątkował i nadal czyni:
- zostałeś wybrany przez Boga (Ewangelia Jana 15,16);
- twoje życie jest bezpieczne w Jego rękach (Psalm 31,16);
- jesteś żywym świadectwem, listem Jego łaski (2 List do Koryntian 3,3).

Zatrzymaj się na kilka chwil w ciągu dzisiejszego dnia i po prostu podziękuj Mu, że należysz do Niego. Nic tego nie zmieni. Nic nie wymaże faktu, że rany Jezusa są pieczęcią gwarantującą twoją wolność i nowe życie. Niezwykłe, prawda?
Niech Bóg otoczy cię dzisiaj swoją przemieniającą miłością!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...