Już teraz masz prawo do Jego dziedzictwa!

22 listopada 2019

Widziałeś pewnie niejeden film o rycerzach dzielnie walczących za swojego króla i jego królestwo... Era rycerzy minęła, ale czy wiesz, że:
- istnieje wyższe królestwo: królestwo Boga;
- Bóg, jako suwerenny król, uczynił cię dziedzicem swojego królestwa?
W Liście do Rzymian 8,17 znajdujemy potwierdzenie tej prawdy: „A jeśli dziećmi, to i dziedzicami – dziedzicami Boga, a także współdziedzicami Chrystusa”. Czy kiedykolwiek wątpiłeś w to, że naprawdę jesteś Bożym dziedzicem? Uważasz, że twoje obecne dziedzictwo to raczej seria zmartwień, problemów i doświadczeń? Rozumiem... Też czasami przez to przechodzę.

Adam i Ewa, zanim zgrzeszyli, żyli w ogrodzie Eden, szczęśliwi i w pełnej społeczności z Bogiem. Panowali nad całym stworzeniem i cieszyli się wszystkimi przywilejami Stwórcy. Niestety, wraz z grzechem utracili wszystkie swoje przywileje. A konsekwencje ich grzechu spadły na wszystkich ludzi, na ciebie i na mnie... Jezus wziął na siebie karę za nas, byśmy mogli „(...) wraz z Nim być posadzeni na wysokościach nieba w Chrystusie Jezusie” (List do Efezjan 2,5-6). Jezus zapłacił cenę, dzięki której możesz ponownie stać się dziedzicem królestwa Bożego! Zatem zostałeś już posadzony z Ojcem na wysokościach nieba! Otrzymałeś też prawo do Jego dziedzictwa. A Bóg – w swojej łasce – pozwala ci zwyciężać w walkach tu, na ziemi.

Pomódl się ze mną: „Wywyższam Cię, Boże, za to, że uczyniłeś mnie swoim dzieckiem, swoim dziedzicem! Daj mi dzisiaj siły, bym mógł staczać dobry bój wiary... Panuję razem z Tobą w Jezusie Chrystusie! Amen”.
Życzę ci wspaniałego dnia z twoim Ojcem u boku!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...