Kiedy Bóg daje, to daje!

31 lipca 2019

We Francji jest takie popularne powiedzenie: „Dawanie to dawanie, odbieranie to kradzież”.
Jeśli Bóg coś daje, to naprawdę daje. Bóg jest lojalny. On nie wycofuje swojego Słowa… On je wypełnia. (zob. Jeremiasz 1,12) Zatem kiedy On daje, to tego nie odbiera. Gdyby było inaczej, to oznaczałoby, że Bóg złamał swoje Słowo. Niektóre tłumaczenia tego wersetu podają, że On czuwa nad Swoim Słowem, aby je wypełnić – a nawet, że aktywnie działa, by je zrealizować. Tak, Bóg dotrzymuje Swojego Słowa! Kiedy Bóg powiedział, że zawrze nowe przymierze dla zbawienia ludzkości, naprawdę tak uczynił; mimo że musiał zapłacić najwyższą cenę – życie swojego ukochanego Syna. Dał nam Jezusa i nie „wycofał” Go, choć to był Jego jedyny syn. Kiedy Bóg daje, to naprawdę daje.

Tak więc, kiedy Jezus mówi, że daje ci pokój, daje go doskonale:„Zostawiam wam mój pokój i daję go wam. Nie jest to pokój, jaki oferuje świat, ale pokój pochodzący ode Mnie. Niech więc wasze serca nie drżą ze strachu i niech się nie lękają”. (Jan 14,27)

On nie daje nam tak jak „daje” świat, czyli warunkowo (często pisane drobnym druczkiem), co czasami nie jest respektowane (więc jesteśmy zawiedzeni). Kiedy Bóg mówi, w pełni wypełnia Swoje Słowo. Możesz całkowicie polegać na swoim Bogu. On jest wierny, a Jego Słowo jest prawdziwe i rzetelne. Zaufaj Mu! To, co Bóg mówi, wypełnia. To, co Bóg daje, to daje.
Wyraźmy naszą radość, śpiewając razem o Jezusie i o tym, co czyni w naszym życiu. Link

Niech Jego dobroć towarzyszy ci dzisiaj,  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...