Kiedy Bóg mówi… „kocham cię”.

20 lutego 2019

Chciałbym, by zainspirowały cię dzisiaj słowa płynące z serca Ojca:
Moje dziecko,
Może otwierając dzisiejszą wiadomość, oczekiwałeś od mnie znaku by się nie poddawać.
Może nigdy nie doświadczyłeś, czym jest prawdziwe spełnienie.
Pozwól mi pokazać ci, że moja miłość jest mocniejsza niż twoje zmartwienia,
większa niż twoje problemy
i głębsza niż twoje zranienia.
Moja miłość wszystko zakrywa.
A kiedy dzieje się inaczej, niż tego oczekiwałeś,
ja pozostaję ten sam.
Mam dla ciebie przygotowane nieskończenie więcej.
Plany tak wspaniałe, że nawet gdybym ci o nich powiedział,
nie uwierzyłbyś.
Przybliż się do mnie dzisiaj.
Pozwól mi się odnowić…, bo nikt tego nie zrobi lepiej niż ja.
Kocham cię,
Jezus”.  

Modlę się o ciebie dzisiaj, słowami apostoła Pawła z listu do Efezjan: „Aby Chrystus przez wiarę zadomowił się w waszych sercach, abyście – zakorzenieni i ugruntowani w miłości – potrafili pojąć, wraz ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość, wysokość i głębokość, i poznać wykraczającą poza zdolności poznawcze miłość Chrystusa – abyście zostali wypełnieni całą pełnią Boga”. (Efezjan 3,17—19)  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...