Kochać … Tak, ale jak?

28 kwietnia 2020

Biblia, oczywiście, zachęca nas, byśmy kochali innych. Mamy kochać, bo Bóg pierwszy nas ukochał. Kochać innych... Tak, ale jak?

Znany rozdział o miłości z 1 Listu do Koryntian autorstwa apostoła Pawła daje nam kilka pomocnych wskazówek. Dziś rano chciałbym skupić się na jednej z nich. Kochaj dostrzegając tylko to, co dobre w drugiej osobie. Kochaj nie podejrzewając innych o złe intencje. Kochaj oczekując od nich tego, co najlepsze! Kiedy to będziemy robili, zmienimy atmosferę wokół nas.
„Miłość wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko potrafi przetrwać” (1 List do Koryntian 13,7). Kiedy inni nas rozczarowują, czy nawet źle traktują, pamiętaj: Jezus spodziewa się z naszej strony tego, co najlepsze, niezależnie od naszych upadków. Bądźmy podobni do Niego!

Możesz kochać w tak prosty sposób: myśląc dobrze o każdej osobie, którą dzisiaj spotkasz. Bądź błogosławiony i bądź błogosławieństwem!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...