Kocham cię… zawsze

30 października 2019

Bóg jest z tobą każdego dnia. To jest Jego obietnica. On jest z tobą w każdej chwili. We wszystkim przez co przechodzisz. Łatwiej jest w to wierzyć kiedy wszystko się dobrze układa albo kiedy postępujesz właściwie. Trudniej jest wierzyć, że On nadal jest przy tobie kiedy nie zachowujesz się tak, jakbyś tego chciał. A jednak... Jak mówi jeden z bohaterów filmu dokumentalnego „The Heart of Man”, łatwo jest czytać, że Bóg mnie kocha, że jest obok mnie, ale doświadczyć tego, że On jest blisko mnie w więzieniu, w uzależnieniu, w niepowodzeniu, w chorobie, to całkiem coś innego. Dopiero to nas zmienia. Kiedy czytasz w Biblii, że Bóg cię kocha, pamiętaj, że to oznacza, że Jego miłość jest bezwarunkowa. To nie polisa ubezpieczeniowa, na której drobnym druczkiem na dole napisano: „Będę kochał cię tak długo, dopóki będziesz doskonały, nie będziesz grzeszył, będziesz robił wszystko co ci mówię, nie będziesz się bał...” Bóg taki nie jest. Jego miłość jest nieograniczona i bezwarunkowa. Nawet...
- w ciemnej dolinie,
- w wiezieniu,
- w nałogu,
- w błędach
Bóg cię kocha!

Bóg nie kocha grzechu - to prawda - ale kocha grzesznika. Kocha bezgranicznie. On CIEBIE kocha bezgranicznie. On chce ci dzisiaj powiedzieć: „Bo choćby rozstąpiły się góry i zachwiały pagórki, moja łaska nie odstąpi od ciebie i nie zachwieje się moje przymierze pokoju z tobą - mówi Pan, który się nad tobą lituje”. (Księga Izajasza 54,10) Poproś Boga o przebaczenie jeśli czujesz, że potrzebujesz to zrobić i przyjmij Jego miłość. By twoje serce poczuło się lekko, a twoje sumienie uciszyło. Jezus zapłacił cenę za twoją wolność.
P.S. Być może temat dzisiejszego przesłania nie odnosi się bezpośrednio do ciebie, ale znasz kogoś, dla kogo to mogłoby być ważne. Jeśli tak, proszę prześlij je komuś, by jego/jej życie mogło zostać przemienione!
Niech Bóg cię błogosławi!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...