Komu łatwiej zaufasz?

22 marca 2022

Pewnie wiesz, co to znaczy znaleźć się w tarapatach, prawda? Jak sobie wówczas z tym radzisz? Szukasz pomocy u ludzi, liczysz na swoją mądrość, spryt i doświadczenie? A może od razu wołasz do swojego Pana, który obiecał być przy tobie i wspomagać cię zawsze, ilekroć będziesz tego potrzebować? On wie, że często ogarnia cię słabość, ale nie narzuca się ze swoją pomocą. Czeka i jest gotowy, by zacząć działać w twoim imieniu.

Prorok Izajasz wołał: „Biada tym, którzy (…) polegają na koniach, ufają rydwanom i jeźdźcom, że bardzo silni, a nie pokładają ufności w Świętym Izraela ani się nie radzą Pana” (Iz 31,1).

Wiemy, że Dawid niejeden raz doświadczył mocy Pana. Kiedy walczył z niedźwiedziem, z lwami, wiedział, że Bóg jest Jego silnym ramieniem. Kiedy ruszył na potężnego Goliata, nie szedł w swoim imieniu, miał świadomość, że sam nie ma szans. Tak powiedział do Goliata: „Ty idziesz na mnie z mieczem, z włócznią i z dzidą, ja zaś idę do ciebie w imieniu Pana Zastępów (…). I dowie się całe to zgromadzenie, że Pan ratuje nie przez miecz ani przez dzidę. Losy wojny rozstrzyga Pan, a On wydał was w nasze ręce” (1 Sm 17, 45. 47).
W Psalmie 20, Słowo Boże kolejny raz zapewnia, że warto ufać Temu, który naprawdę może wszystko:
„Jedni swą nadzieję w rydwanach pokładają, drudzy polegają na sile konnicy, lecz my tylko w Panu swą ufność składamy, chluby upatrując tylko w naszym Bogu” (Ps 20,8 NPD). Dawid i lud Izraela ufają czemuś o wiele potężniejszemu i bardziej niezawodnemu niż ludzkie armie.

Komu zaufasz? Systemom politycznym, finansowym, narodowym przywódcom, nauce, medycynie, lekarzom, pilotom… czy Panu?
Psalmista przypomina: „Tamtym zadrżały kolana i upadli, my stoimy i trwamy” (Ps 20,9). Jezus jest twoim Królem i Panem! Połóż w Nim swoje zaufanie bez względu na to, kto i jak rządzi, jak zła jest twoja sytuacja finansowa, jak ucierpiało twoje zdrowie czy jak trudny wydaje się problem, którego rozwiązania dzisiaj nie widzisz.

„Ojcze, Tobie chcę zaufać, uchwycić się Twoich obietnic. Bo Ty jesteś wierny, Ty przeprowadziłeś mnie już niejeden raz przez trudności. Pomóż mi o tym pamiętać, zawsze i wszędzie, niezależnie od okoliczności. Uwielbiam cię, Boże, bo Twoje ramię jest niezawodne, potężne i gotowe działać! Amen”.  

Dobrze, że jesteś

Powrót do archiwum...