Komu lub czemu ufasz?

1 kwietnia 2022

To, że przestaliśmy ufać politykom, już dawno jest faktem. W ostatnim czasie słuchaliśmy ekspertów od zdrowia, z których również wielu straciło swoją wiarygodność. Z nadzieją oczekiwaliśmy na szczepionki, mające rozwiązać wszystkie nasze problemy. Także i tu pojawiły się wątpliwości. Tak naprawdę nie wiemy już, komu można zaufać. Czyją wiedzą się kierować? Kto jest wystarczająco wiarygodny, by można było uwierzyć w to, co mówi, bez podejrzeń, że kieruje się własnym interesem ekonomicznym lub partyjnym? Kto mówi prawdę?

Bardzo uspakajają mnie słowa, które Bóg do nas kieruje: „Wyciszcie się! Poznajcie, że Ja jestem Bogiem, wielkim wśród narodów, wywyższonym na ziemi” (Ps 46,11).
Jakiego znasz Boga? Takiego, dla którego nie ma nic niemożliwego? Który jest wiarygodny? Który ma dobre myśli o tobie, który jest blisko i cię prowadzi, podobnie jak prowadził lud izraelski w słupie ognia w nocy i w obłoku w dzień, przez 24h/7, który zaopatrywał i czynił cuda?

„Ten kto mieszka pod osłoną Najwyższego i nocuje w cieniu Wszechmocnego, zwraca się do Pana: moje schronienie i moja twierdzo! Nazywa Go swoim Bogiem, bo Mu ufa” (Ps 91). Jeśli poznałeś takiego Boga możesz mieć poczucie bezpieczeństwa i spokój duszy nawet w środku burzy.
Możesz budować swoje zaufanie do Niego, bo ono nie rodzi się z dnia na dzień, ale potrzebuje czasu. Im lepiej będziesz poznawał Boga, Jego serce, tym łatwiej będzie ci zaufać, czasem wbrew rozumowi.

Pomódlmy się razem: „Panie, Ty jesteś Stwórcą nieba i ziemi, Tobie posłuszne są morze i gwiazdy. Ty jesteś Bogiem, który przebywa nie tylko wysoko, ale też blisko mnie – po to by przeprowadzać mnie przez wszystko, co stanie na mojej drodze. Twoje Słowo jest pewne i wiarygodne. Pomóż mi dzisiaj się go uchwycić i przejść przez ten dzień razem z Tobą. W imieniu Jezusa, amen”.  

Dobrze, że jesteś

Powrót do archiwum...