Krew, która chroni

6 kwietnia 2022

Nie wiem jak ty, ale do mnie jakoś nigdy nie przemawiały teksty biblijne czy pieśni mówiące o krwi, o przelewaniu krwi, o ochronie świętej krwi. Brzmiało to dość niezrozumiale, abstrakcyjnie i mało estetycznie…
Do czasu, kiedy uświadomiłam sobie, że bez krwi nie ma życia.
Krew to najcenniejszy płyn na ziemi i Bóg też do niej przykłada ogromną wagę.
Pewnie pamiętasz, jaka była ostatnia plaga w Egipcie. Śmierć wszystkich pierworodnych.

A wiesz, co miało gwarantować ochronę całym rodzinom ludu izraelskiego? Bóg polecił swojemu ludowi, by przygotował baranka na swoją ostatnią kolację przed wyjściem z niewoli z Egiptu, a jego krwią pomazał odrzwia i nadproże swoich domów. Miał to być widoczny znak dla Pana, który takie domy chciał ochronić przed swoją karzącą ręką. I rzeczywiście w domach hebrajskich nie było słychać płaczu ani zawodzenia. Podejrzewam, że nawet niektórzy z sąsiadów, Egipcjanie, widząc potęgę Boga Hebrajczyków, schronili się w ich domach.
Tamten baranek był symbolem Baranka Bożego, który przelał swoją krew za ciebie i za mnie, by wykupić nas z niewoli. Złożył okup ze swojego życia, by dać nam życie i przynieść prawdziwą wolność.

„W Nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski Jego” (Ef 1,7). Słowo Boże zapewnia cię, że nie ma potępienia dla tych, którzy są ukryci w Jezusie. Możesz bezpiecznie mieszkać pod Jego ochroną. Nie dotknie cię nic złego. „Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, kto przebywa w cieniu Wszechmocnego, ten mówi do Pana: »Ucieczko moja i twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam« (…). Ponieważ mnie umiłował, wyratuję go, wywyższę go, bo zna imię moje” (Ps 91,1-2. 14). Możesz też rozciągnąć tę ochronę na innych członków rodziny, przyjaciół, zapraszając ich do schronienia się pod Jego skrzydłami.

Pomódlmy się razem:
„Panie, dziękuję Ci, że krew Jezusa oczyszcza mnie od wszelkiego grzechu. Dziękuję, że mnie wykupiłeś i że w Jezusie, Twoim Synu mogę żyć bezpiecznie. Dziękuję, że dzięki Twojej łasce już nie muszę bać się Twojego gniewu i kary. Że dałeś mi życie wieczne. Oddaję pod Twoją opiekę moja rodzinę, mój dom, siebie. Chcę schronić się w Twoich objęciach. W imieniu Jezusa, amen”.  

Dobrze, że jesteś

Powrót do archiwum...