Król jest z tobą

29 marca 2020

„Oto pocznie dziewica, urodzi ona syna i nadadzą mu imię Emmanuel, co znaczy: Bóg z nami” (Ewangelia Mateusza 1,23).
Król Królów, Pan Panów stworzył ten świat z niczego, przez moc swojego Słowa. Stwórca niebios założył fundamenty ziemi. Ten sam nadzwyczajny Bóg postanowił stać się człowiekiem, kochać cię i uczynić cię swoim dzieckiem. „Lecz tym wszystkim, którzy Go przyjęli, dał przywilej stania się dziećmi Boga – tym, którzy wierzą w Jego imię” (Ewangelia Jana 1,12). Jego żarliwa miłość do ciebie nie ma granic. Jego pragnienie, by mieć z tobą bliską i osobistą relację jest nieopisane. On chce być dla ciebie zachętą i towarzyszem, aż Jego plan w twoim życiu się urzeczywistni.

Oto dlaczego możesz być pewny, że:
- On cię kocha (zobacz: 1 List Jana 4,9);
- On walczy o ciebie (zobacz: Księga Psalmów 35,1);
- On jest obok ciebie (zobacz: Księga Liczb 16,9);
- On cię podtrzymuje i wspiera (zobacz: Księga Psalmów 63,8).

Nie jesteś sam na tej drodze. Emmanuel idzie z tobą!

Pomódlmy się: „Emmanuelu, dziękuję Ci, że jesteś ze mną. Dziękuję, że ciągle mnie zachęcasz i stale jesteś ze mną, aż Twoje plany co do mojego życia zostaną zrealizowane. Dziękuję Ci, że nie jestem sam! Modlę się w Twoim imieniu, amen”.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...